0086-571-88220653 hzpt@hzpt.com
0 รายการ
เลือกหน้า

ตารางวัสดุ

ตารางวัสดุแสดงวัสดุเทียบเท่าของมาตรฐานที่แตกต่างกัน

ดังต่อไปนี้ ตารางวัสดุ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานสากลที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุ

สัญลักษณ์ DIN มาตรฐานเยอรมนี อเมริกันสแตนดาร์ด  มาตรฐานฝรั่งเศส มาตรฐานใหม่ของสหราชอาณาจักร มาตรฐานเก่าของสหราชอาณาจักร % คาร์บอน
9521 10,711 1212 220M07 ในปี พ.ศ. 1 ถึง 0,00 / 0,15
C15 10,401 1015 XC18 080M15 0,12 / 0,18
C22 10,402 1020 XC25 070M20 EN3 ก 0,16 / 0,24
C35 10,501 1035 XC38 080A32 EN5 ค 0,30 / 0,35
C25 10,406 1025 50C30 070M26
080M30 EN6
C40 10,511 1040 60C40 080M40 EN8 0,36 / 0,44
C22 10,501 1035 55C35 080A35 & 37 EN8 A & B 0,33 / 0,38
CK40 11,186 1040 XC42H1 080A40 EN8C 0,38 / 0,43
35S20 10,726 1140 35MF6 212M36 EN8M 0,32 / 0,40
C45 10,503 1045 XC48 080M46 EN8 0,42 / 0,50
C55 10,535 1055 XC38 070M55 EN9 0,52 / 0,60
34Cr4 17,033 5132 32C4 530A32 EN18B 0,28 / 0,33
42CrMo4 17,225 4140, 4142 42CD4 708M40 EN19A 0,36 / 0,44
34CrMo4 17,220 4135, 4137 35CD4 708A37 EN19B 0,35 / 0,40
34CrNiMo6 16,582 4340 35NCD6 817M40 EN24 0,36 / 0,44
32NiCrMo 145 16,746 35NCD14 0826M40 EN26 0,36 / 0,44
30NiCrMo 166 16,747 35NCD16 835M30 EN30B 0,26 / 0,34
100Cr6 13,505 52100 100C6 535A99 EN31 1,20 / 1,60
214M15 EN202
C10 10,301 1010 34C10 045M10 EN32A 0,07 / 0,13
15S20 10,723 212M15 EN32M 0,12 / 0,18
14NiCr14 15,752 341,533,109,314 12NC 15 655M13 EN36A 0,10 / 0,16
16,723 16NCD17 835M15 EN39B 0,12 / 0,18
32CrMo12 17,361 30CD12 722M24 EN40B 0,20 / 0,28
CK50 11,206 1050 XC48H1 080M50 EN43A 0,45 / 0,55
X12CrS13 14,005 สเตนเลส 416 Z12CF13 416S21 EN56 0,09 / 0,15
X10CrNiS189 14,305 สเตนเลส 303 Z10CNF18.09 303S21 EN58
X5CrNiMo17133 14,436 สเตนเลส 316 Z6CND17.12 316S16 EN58J
แท็ก: